Zadaniem indywidualnych wkładek ortopedycznych jest korekcja wad i nieprawidłowości postawy oraz stóp, a także poprawa funkcjonowania całego aparatu ruchu. Sam proces formowania wkładek razem z dokładnym badaniem trwa w Ortomedicum ok. 90 minut. Wkładki od razu poprawiają komfort chodzenia, ale na efekt ich terapeutycznego działania trzeba poczekać kilka tygodni i miesięcy. Dlatego właśnie zalecamy wizyty kontrolne, pierwszą już po 3 miesiącach użytkowania wkładek. Dlaczego wizyta kontrolna jest konieczna?

podoskop 350x250 1
dziecko na podoskopie 350x250 1
pomiar na podoskopie 350x250 1

Na wizycie kontrolnej wkładek ortopedycznych ponownie oceniamy stan zdrowia pacjenta i postępy całej terapii  (często indywidualne wkładki ortopedyczne wspomagają leczenie fizjoterapeutyczne i podologiczne – my oceniamy efekty terapii jako całości).

Na wizycie kontrolnej ponownie wykonujemy badanie komputerowe stóp i badanie manualne, a wyniki pozwalają naszemu fizjoterapeucie odnieść się do stanu z poprzedniej wizyty. Jest to szansa na ewentualną korektę wkładki, jeśli jest taka konieczność.

Zdarza się, że po ocenie fizjoterapeuty poszczególne elementy korekcyjne wymagają wymiany (dla poprawy sprężystości i właściwości amortyzujących wkładki). Czasami na życzenie pacjenta wymieniamy materiał pokryciowy, co przedłuża jakość i trwałość wkładki.

Dodatkowo wizyty kontrolne są bardzo ważne dla pacjentów:

  • PO URAZACH (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach), którzy wymagają okresowej korekty, a tę należy modyfikować po rehabilitacji indywidualnej i efektach, jakie przynosi.
  • ZE SKOMPLIKOWANYMI WADAMI STÓP. W takich przypadkach na pierwszej wizycie zaleca się wykonanie mniejsze korekty, którą potem stopniowo zwiększamy, tak żeby pacjent sukcesywnie przystosowywał się do nowej sytuacji, jaką jest zmiana biomechaniki stóp.
  • DZIECI W OKRESIE WZROSTU (nie tylko z wadami postawy ciała). Trzeba pamiętać, że  stopa dziecka rośnie (a wkładki niestety nie 😀 ). Gdy dziecko chodzi w za małych wkładkach, korekta nie działa tak, jak powinna – wkładki nie spełniają wtedy swojej funkcji korekcyjnej, a leczenie nie przynosi oczekiwanych efektów.

Wizyta kontrolna trwa ok. 30 min i jest zalecana co 3 miesiące, ale fizjoterapeuta oceniając postępy terapii może zalecić rzadsze lub częstsze wizyty.

Wizyta kontrolna jest badaniem płatnym.

Zarezerwuj wizytę w Gliwicach

Zarezerwuj wizytę we Wrocławiu