Nierówność kończyn dolnych (Asymetria kończyn dolnych)

Kiedy mówimy o asymetrii kończyn dolnych?

Skrócenie kończyny dolnej pojawia się u dosyć licznej grupy pacjentów, zarówno dorosłych jak i dzieci. W zasadzie nikt z nas nie jest idealnie symetryczny. Zawsze znajdzie się jakaś niewielka dysproporcja względem przeciwległej strony i jest to uznawane jako prawidłowe, jeżeli mieści się w granicach normy. Niestety, pomimo tego, że jest to stosunkowo często pojawiająca się wada,  powszechnie jest bagatelizowana, co w konsekwencji może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w obrębie całego narządu ruchu. Nierówność kończyn dolnych wymaga fizycznego uzupełnienia różnicy długości kończyny. Gdy jest to różnica do 1,5 cm korygujemy ją wkładką ortopedyczną. 

 

Przyczyny asymetrii kończyn dolnych

 • Wady wrodzone – wady budowy kości i stawów kkd, dysplazja biodrowa itp. Wady wrodzone ze względu na istniejące skrócenie od początku życia i stałe nasilanie w okresie wzrostu dziecka, prowadzą do dużych dysproporcji.
 • W przebiegu procesów zapalnych – w przebiegu zapalenia stawów czy kości, gdzie dochodzi do deformacji osi stawów oraz patologicznych zwichnięć w obrębie uszkodzonych stawów.
 • Zmiany pourazowe w wyniku wadliwego zrostu kostnego, lub uszkodzenia chrząstki wzrostowej u dzieci.
 • Asymetria – Następstwo operacji – Zmiana długości kończyny pojawia się dosyć często po endoprotezie biodra lub stawu kolanowego. W niektórych przypadkach wynika ona z utrwalonego (przed operacją) skośnego ustawienia miednicy, które może stopniowo ustąpić po operacji. W tych przypadkach różnica może się zmniejszać. W innych przypadkach, może się utrwalić.  

Czy “krótsza noga” może dawać dolegliwości bólowe?

Nieleczona nierówność kończyn dolnych może prowadzić do zaburzenia równowagi w wielu odcinkach narządu ruchu oraz powodować dolegliwości bólowe:

 1. Skoliozy –  Skośne ustawienie miednicy powstaje przy różnicy rok. 1-2 cm, wywołując dalsze skutki głównie w obrębie kręgosłupa oraz stawów biodrowych. Zmiany w ułożeniu poszczególnych odcinków kręgosłupa – prowadzą do powstawania skolioz.
 2. Deformacje kręgów – Wyrównawcze, boczne skrzywienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym wywołuje wtórne zmiany w postaci deformacji kręgów oraz zmian zwyrodnieniowych, będących bezpośrednią  przyczyną dolegliwości bólowych.
 3. Zmiany zwyrodnieniowe – Zaburzenia biomechaniki stawów biodrowych (asymetria pokrycia głów kości udowych przez panewki, asymetria napięcia mięśni) powodują rozwój wczesnych zmian zwyrodnieniowych.
 4. Zaburzenia chodu –  chód w związku z naprzemiennym przenoszeniem ciężaru ciała na krótszą i dłuższą kończynę staje się nie tylko mało estetyczny, ale również powoduje większy wydatek energetyczny i zmęczenie i dyskomfort podczas chodzenia.

 

Przyczyny skrócenia kończyn dolnych

 • Wady wrodzone – wady budowy kości i stawów kkd, dysplazja biodrowa itp. Wady wrodzone ze względu na istniejące skrócenie od początku życia i stałe nasilanie w okresie wzrostu dziecka, prowadzą do dużych dysproporcji.
 • W przebiegu procesów zapalnych tj. w przebiegu zapalenia stawów czy kości, gdzie dochodzi do deformacji osi stawów oraz patologicznych zwichnięć w obrębie uszkodzonych stawów.
 • Zmiany pourazowe w wyniku wadliwego zrostu kostnego, lub uszkodzenia chrząstki wzrostowej u dzieci.
 • Szybki wzrost u dzieci.

Objawy skrócenia kończyn dolnych u dzieci

Pierwszym niepokojącym objawem jest utykanie podczas chodu. Ponadto, dzieci z asymetrią kończyn dolnych mają tendencję do  stania na jednej nodze, jak również do siadania ze stopą pod pośladkiem. Dość wcześnie u dzieci pojawia się skolioza na skutek skośnego ustawienia miednicy. Często towarzyszą temu również wystające łopatki.

Zarezerwuj wizytę w Gliwicach

Zarezerwuj wizytę we Wrocławiu

 

Leczenie

Przede wszystkim, na samym początku należy przeprowadzić dokładną diagnostykę całego narządu ruchu. Po pełnym badaniu, jesteśmy w stanie wybrać optymalne sposoby i leczenia w celu pozbycia się asymetrii kończyn i zminimalizowania jej negatywnego wpływu na cały układ ruchu. Skrócenie kończyny mniejsze niż 3 cm leczy się przy użyciu odpowiednio wykonanych, indywidualnych wkładek ortopedycznych do buta. Wkładka ma za zadanie wyrównać nierówność, korygować ustawienie miednicy, a co za tym idzie również poszczególnych odcinków kręgosłupa.

Operacyjne wydłużenie kończyny stosuje się u dzieci starszych, gdzie różnica w długości jest większa niż 3 cm. Po zabiegach operacyjnych stosuje się ćwiczenia z użyciem metod fizjoterapeutycznych.

Statystyka pokazuje, że ponad połowa asymetrii długości kończyn dolnych to różnica w granicach 1 – 3 cm, którą możemy skorygować bezoperacyjnie za pomocą wkładek. Niestety, bardzo często problem ten jest bagatelizowany, co niesie za sobą szereg nieodwracalnych zmian w obrębie narządu ruchu. Ponadto, około 40% skolioz spowodowanych jest właśnie asymetrią długości kończyn dolnych. Jest to niezwykle ważne u dzieci, ponieważ wcześnie wykryta asymetria i szybko podjęte leczenie może zapobiec powikłaniom w wieku późniejszym.

W naszych gabinetach zajmujemy się korekcją asymetrii za pomocą indywidualnych wkładek ortopedycznych. W gabinecie Ortomedicum Gliwice lub sklepie ortopedycznym RotulaMed można zakupić buty ortopedyczne, które są dedykowane do wkładek korygujących długość kończyny.

O konieczności stosowania wkładki oraz wielkości korekty decydują specjaliści podczas badania diagnostycznego.

W sklepie ortopedycznym RotulaMed zaskoczą Cię nasze nowoczesne buty ortopedyczne damskie i męskie.